Konkurs na bajkę

Klub Twórców Górnośląskich KARASOL ogłasza  konkurs na bajkę z Górnego Śląska.

1. Bajki można nadsyłać po czesku, niemiecku, polsku lub śląsku.

2. Zadaniem uczestników jest napisanie i nagranie bajki z Górnego Śląska na jeden  z poniższych tematów:

 • o chlebie;
 • o kołoczu, buchtach, moczce;
 • o brzozie, o lipie, o dębie;
 • o wróblu, gołębiu, o zajączku;
 • o stokrotce, o bratku, o fiołku, o słoneczniku;
 • o heksach, fojermonach, utopkach, szczigach, sotoniach, połednicach, jaroszkach, roztomajtych diobłach;
 • o Skarbniku, o kawałku węgla, o hałdzie;
 • o kuźni, o miedzi,  o złocie, o gwoździu;
 • o Pradziadzie, o Ślęzie, o Śnieżce, o Czantorii;
 • o Odrze, o Pszczynce, Białej Olzie, Nysie Kłodzkiej, Bobrze, Kłodnicy, Małej Panwi.

3 . Uczestnicy przesyłają bajki na adres organizatora: karasolbajka@interia.eu  do 15 maja 2017 włącznie.
4. Bajki należy opatrzeć logiem.
5. Logo w e-mailu zapisane jest w temacie.
6. Bajka to 1800 – 2700 znaków ze spacjami Times new roman, 12, normalne marginesy.
7. Nagranie (audio) zostaje załączone do e-maila.
8. Laureatami zostają autorzy wybranych bajek.
9. Organizator ogłasza listę laureatów w październiku 2017.
10. Organizator uroczyście wręcza nagrody w grudniu 2017.
11. Od decyzji organizatora nie przysługują jakiekolwiek odwołania.
12. Wszelkie prawa do nadesłanych bajek przechodzą na organizatora. Mowa przede wszystkim o prawach do publikowania tych bajek oraz do wykorzystania ich  w nauczaniu śląskiego.
13. W ramach nagród przewiduje się opublikowanie wybranych bajek. 14. Pozostałe nagrody organizator uzgodni z uczestnikami.

Karasol życzy powodzenia!

Prace nadsyłać na: karasolbajka@interia.eu

 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Kategoria 1 – roczniki: 1989  i starsze
 • Kategoria 2 – roczniki od 1990 do 2002
 • Kategoria 3 –  roczniki  2003 i młodsze

Regulamin konkursu po polsku lub Regulamin konkursu po śląsku

Wkrótce na karasol.pl uruchomimy formularz, dzięki któremu też będzie można przesyłać prace na konkurs.

Jedna odpowiedź do “Konkurs na bajkę”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz taką liczbę, by działanie było poprawne. *