Spotkania Klubu KARASOL w dniu 13.06.2017

13 czerwca spotkaliśmy się na kolejnym, comiesięcznym spotkaniu KTG „KARASOL”. Tym razem przyjęła nas w swoje gościnne progi Biblioteka Śląska. Choć frekwencja jakoś szczególnie nie dopisała, to udało nam się zrealizować założony program spotkania.

Na początek Ginter Pierończyk przypomniał o akcji wymiany książek i zachęcił wszystkich do aktywnego w niej udziału. Pogratulował również pani Dominice Bara z okazji wydania jej książki pt. „Afy”. Następnie kolejni autorzy opowiadali o swoich dziełach oraz czytali fragmenty wybranych utworów.

Mieliśmy zatem okazję posłuchać Andrzeja Jarczewskiego, który interesująco mówił o swojej świeżo wydanej książce, traktującej o pojęciach prawdy i post-prawdy. Posłuchaliśmy również ciekawego fragmentu tej książki traktującego o tym czy, kiedy i w jakich sytuacjach skrajnych należy mówić lub nie mówić prawdę osobom chorym. Fragment przeczytała pani Patrycja Cichy-Szept.

Następnie koleżanki i koledzy czytali kolejno (sami lub korzystając z pomocy innych) fragmenty swojej twórczości. Kolejno więc:

  1. wiersze nieżyjącego już A. Dziwoki przeczytał jego brat, Jerzy Dziwoki
  2. Dominika Bara przeczytała fragment swojej nowej powieści, która (mamy nadzieję) niebawem zostanie wydana
  3. kilka wierszy Aleksandra Lubiny przeczytał L. Jęczmyk
  4. Patrycja Cichy-Szept (nowa autorka w naszym gronie) przeczytała fragment swojej powieści „Madame Siszi” a także jeden z wierszy
  5. Ginter Pierończyk zapoznał nas z fragmentem swojej książki, traktującym o momencie wkroczenia Rosjan w 1945 roku do jego rodzinnego Załęża
  6. Janusz Muzyczyszyn czytał kilka wierszy nieobecnej niestety z nami Barbary Derdy-Kocot, pochodzące z jej niewydanego jeszcze zestawu wierszy, który zadedykowała swoim córkom
  7. j. Muzyczyszyn przedstawił następnie kilka swoich nowych wierszy wchodzących w skład cyklu o nazwie „Nasze miejsca na ziemi”
  8. Jacek Bara na zakończenie przeczytał nam dwa krótkie wiersze autorstwa jego nieżyjącego już ojca.

Czytane fragmenty utworów stały się impulsem do wymiany poglądów i wrażeń na poruszane w nich tematy.

Było to ostatnie spotkanie Karasola przed wakacjami. O kolejnych, już jesiennych, będziemy informować z wyprzedzeniem.

Janusz Muzyczyszyn


Zdjęcia: Urszula Kwiatkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz taką liczbę, by działanie było poprawne. *