Janusz Muzyczyszyn

Janusz Muzyczyszyn (rocznik 1948). Jestem absolwentem wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej. Po 45 latach pracy w zawodzie informatyka i przejściu na emeryturę uznałem, że czas zacząć realizować swoje osobiste pasje i zainteresowania. Lubię dobrą literaturę, teatr, film i sztukę. Od paru lat prowadzę blog literacko-polityczny www.muzyczyszyn.pl, gdzie publikuję m.in. subiektywne recenzje z przedstawień teatralnych i wywiady z ludźmi działającymi w sferze kultury. Nie unikam także aktualnych tematów społecznych i politycznych.

Od września 2015 we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej prowadzę comiesięczne spotkania autorskie z twórcami, artystami i naukowcami związanymi ze Śląskiem, jego kulturą i językiem.

Współpracuję również z wydawnictwem SilesiaProgress, dla którego wykonuję korekty tekstu książek.

W grudniu 2016 roku ukazał się mój debiutancki tom poezji, pod tytułem „Dziewczyny, kobiety, czas”, wydany przez Warszawską Grupę Wydawniczą.

Anna Maksym

Mój rozwój artystyczny zaczął się od rozpoczęcia nauki w Liceum Sztuk Plastycznych w Kończycach. To tam stawiałam pierwsze kroki na scenie i poznawałam techniki malarskie, grafikę i rzeźbę. Te doświadczenia zadecydowały o kierunku dalszej edukacji. Wybór między plastyką a teatrem okazał się jednak na tyle trudny, że wybrałam Animację Społeczno-Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. To był dobry wybór. Trafiłam tam w bardzo dobrym okresie. Wielu poznanych studentów, dziś jest znanymi artystami estrady, grafikami, malarzami. Czytaj dalej Anna Maksym

Dominika Bara

Dominika Bara (ur. 1972 w Chorzowie) – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1998 r. pracownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów w czasopismach popularno-naukowych („2K. Kultura i komunikacja”, „Bibliotheca Nostra”, „Teberia. Na styku nauki i gospodarki”.) W 2016 napisała „Afy” – fabularną opowieść o losach więźniów świętochłowickiego obozu pracy „Zgoda”, gdzie w 1945 roku w bestialskich warunkach więziono blisko sześć tysięcy ludzi, z których co trzeci pozostał tam na zawsze.

Wenancjusz Ochmann

Wenancjusz Ochmann.

Z WYKSZTAŁCENIA MUZYK – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (pracownik w studiu muzyki elektroakustycznej tej uczelni), stypendysta Hochschule fur Musik F. Liszt w Weimarze (Niemcy), współwłaściciel pierwszego na Śląsku cyfrowego studia nagraniowego „Diaton”. Czytaj dalej Wenancjusz Ochmann

Sabina Pasoń

Sabina Pasoń (1958), rodowita Nikiszowianka, pochodzi z rodziny górniczej. W wieku szkolnym należała do dziecięcego kółka plastycznego w Domu Kultury przy kopalni ,,Wieczorek’’. To właśnie tam zetknęła się z ,,Grupą Janowską’’ i jej klimatem bajkowych, kolorowych obrazów.

Później na wiele lat odłożyła swe pasje, lecz kiedy dzieci się usamodzielniły, zaszczepione w dzieciństwie zamiłowanie do malarstwa powróciło. Wówczas poczuła, że musi się jakoś wyrazić… zrobić coś dla siebie. I to zmieniło całe jej życie. Z Grupą Janowską związała się w 2003. Po śmierci Helmuta Matury została wybrana liderką grupy. Należy do Stowarzyszenia Barwy Śląska, Stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca oraz KTG Karasol. Czytaj dalej Sabina Pasoń

Ewa Wrożyna

Nazywam się Ewa Wrożyna.

Jestem mieszkanką Jastrzębia Zdroju, obecnie na wcześniejszej emeryturze. Szczęśliwie czas ten mogę przeznaczyć na realizację oraz doskonalenie swoich, często w przeszłości zaniedbanych talentów i zainteresowań.

Dzisiaj z radością oddaję się malarstwu, kaligrafii, tworzeniu wycinanki artystycznej, batiku i innym pasjom.

W ostatnich latach, będąc uczestniczką warsztatów plastycznych EDU-S, działającym w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach doskonaliłam swój warsztat i talent w malarstwie akrylowym i olejnym pod kierunkiem mgr Agnieszki Kornas-Wiśniewskiej. Czytaj dalej Ewa Wrożyna

Grzegorz Płonka

Grzegorz Płonka – muzyk, wokalista, aranżer, pisarz, publicysta, społecznik, popularyzator śląskiej kultury. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współzałożyciel, wokalista i lider zespołu „Ligocianie”, z którym nagrał płytę „Ciecze woda” pod patronatem Radia Katowice i Urzędu Miasta Katowice. Kilka utworów z tej płyty znalazło się na czołowych miejscach list przebojów śląskich radiowych rozgłośni oraz telewizji regionalnej TVS Silesia. Od 2015 roku prowadzi zespół „Grzegorz Płonka Trio”, z którym, między innymi, realizuje projekt: „Śląskie pieśni ludowe ze zbioru Juliusa Rogera” objęty patronatem Muzeum Śląskiego i Radia Katowice. Współpracuje ze znanym, śląskim aktorem Bernardem Krawczykiem w ramach zespołu „Bernard Krawczyk i Przyjaciele”. Jest liderem i wokalistą zespołu FANGA, z którym nagrał płytę „Pieśni śląskiego buntu”.

Czytaj dalej Grzegorz Płonka