Grzegorz Płonka

Grzegorz Płonka – muzyk, wokalista, aranżer, pisarz, publicysta, społecznik, popularyzator śląskiej kultury. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współzałożyciel, wokalista i lider zespołu „Ligocianie”, z którym nagrał płytę „Ciecze woda” pod patronatem Radia Katowice i Urzędu Miasta Katowice. Kilka utworów z tej płyty znalazło się na czołowych miejscach list przebojów śląskich radiowych rozgłośni oraz telewizji regionalnej TVS Silesia. Od 2015 roku prowadzi zespół „Grzegorz Płonka Trio”, z którym, między innymi, realizuje projekt: „Śląskie pieśni ludowe ze zbioru Juliusa Rogera” objęty patronatem Muzeum Śląskiego i Radia Katowice. Współpracuje ze znanym, śląskim aktorem Bernardem Krawczykiem w ramach zespołu „Bernard Krawczyk i Przyjaciele”. Jest liderem i wokalistą zespołu FANGA, z którym nagrał płytę „Pieśni śląskiego buntu”.

Współpracuje z różnymi instytucjami, między innymi: Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie, Muzeum Śląskim, Muzeum Historii Katowic, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Jako muzyk występował na wielu prestiżowych koncertach i imprezach, między innymi na: Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, „Przystanku Woodstock”, Otwarciu Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego, „Nocy w Muzeum” (Muzeum Śląskie), „Industriada”, Finał Konkursu „Po naszymu czyli po śląsku” (dwukrotnie z zespołem „Ligocianie”).

W swym artystycznym dorobku ma kilka płyty CD. Brał udział w dokumentalnym filmie „Zbuntowany Śląsk. Gawęda z dziejów walk społecznych na Górnym Śląsku”, w którym zaśpiewał, między innymi, pieśni ze zbiorów prof. Adolfa Dygacza.

Jest autorem kilku książek:

  • „Łapanie chwili” Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka (wspólnie z Józefem Brodą)
  • „Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych” (red.) Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
  • „Mała (wielka) ojczyzna” Wydawnictwo „Sonia Draga”
  • „Ligota i Panewniki na starych pocztówkach i fotografiach”. Wydawca „Muzeum Historii Katowic”.

oraz wielu publikacji prasowych, między innymi w „Kronice Katowickiej”.

W 2010 roku otrzymał od Piotra Uszoka – Prezydenta Miasta Katowice – dyplom uznania i podziękowania za wkład w zainicjowanie i wzorowe przeprowadzenie obchodów jubileuszowych 650 – lecia Ligoty i 430 – lecia Panewnik. W tym samym roku otrzymał medal za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczy Pospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.

W 2012 roku Grzegorz Płonka – wspólnie z Janiną Dygacz, żoną prof. Adolfa Dygacza – założył w MDK „Ligota” Koło Miłośników Śląskiej Pieśni, skupiające osoby interesujące się śląska kulturą. W 2014 roku Koło zdobyło I miejsce w kategorii zespołów ponadgimnazjalnych i dorosłych w Regionalnym Konkursie „Śląskie śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza oraz wyróżnienie w I edycji Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”, organizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca w Koszęcinie.

Wspiera działalność folklorystycznego zespołu „Mali Ligocianie” ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach, mającego w swym repertuarze śląskie pieśni ze zbiorów prof. Dygacza.

Od kilku lat, jako wolontariusz Koła Kochających Kurlawe Chaty i pracownik Miejskiego Domu Kultury „Ligota” w Katowicach, aktywnie uczestniczy w organizacji kolejnych edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, propagując w ich ramach śląskie pieśni ludowe. W 2015 roku otrzymał od Narodowego Instytutu Dziedzictwa wyróżnienie w uznaniu za organizację 23 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce – „Utracone dziedzictwo” oraz za zaangażowanie w popularyzację śląskich pieśni ludowych.

W Miejskim Domu Kultury „Ligota” obok Koła Miłośników Śląskiej Pieśni prowadzi:

  • Koło Dziennikarsko-Literackie, którego gośćmi są, między innymi, osoby popularyzujące śląskie dziedzictwo.
  • Samopomocową grupę wsparcia dla osób opiekujących się ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
  • Klub Młodego Odkrywcy. Klub realizuje projekt „Poznajemy Ligotę i Panewniki”, obejmujący wycieczki, pokazy multimedialne i naukę starych, śląskich pieśni zebranych przez Adolfa Dygacza od informatorów z Ligoty i Panewnik.

Grzegorz Płonka jest radnym kadencji 2014-2018 Rady jednostki Pomocniczej nr 6 „Ligota-Panewniki” w Katowicach, w której pełni funkcję przewodniczącego Zespołu I ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa. W 2015 roku redagował sfinansowany przez Radę i Nadleśnictwo Katowice „Przewodnik po Ligocie i Panewnikach”. Opracował również scenariusz i teksty do promocyjnego filmu „Odkryj Ligotę i Panewniki”.

Więcej informacji na stronie:  www.grzegorzplonka.pl