Piotr Łoboda

Rok urodzenia : 1949

Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Rok ukończenia 1972

Inżynier Budownictwa Lądowego

Doktor Nauk Technicznych

Emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej

Promotor ponad 300 prac dyplomowych

Specjalista w zakresie:

  • konstrukcji drewnianych
  • budownictwa ogólnego
  • fizyki budowli
  • technologii robót remontowych
  • konserwacji zabytkowych obiektów architektury
  • ochrony biologicznej budowli

Były właściciel firmy projektowej i specjalistycznych usług remontowych i konserwatorskich

Autor licznych projektów i ponad 200 ekspertyz w zakresie wymienionych specjalizacji

Współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków Politechniki Śląskiej

Pasjonat historii i historii Górnego Śląska

Pasjonat literatury

Felietonista i satyryk