Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

Fot: Eliza Radzikowska-Bialobrzewska/KPRP

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, specjalność: zarządzanie oświatą. Uzyskała II przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta II st. w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej w Warszawie. Tytuł profesora zwyczajnego sztuk muzycznych odebrała z rąk Prezydenta RP w 2015 roku. Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach.

Fot: Eliza Radzikowska-Bialobrzewska/KPRP

Prowadziła wiele zespołów, m.in. Chór Męski Echo w Katowicach, Zespół Kameralny Canticorum w Gliwicach, Chór Mieszany Ogniwo w Katowicach, Chór Państwowej Filharmonii Śląskiej (jako asystent dyrygenta chóru) czy Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Prowadziła i prowadzi zespoły wokalne i chóralne w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 1996 założyła i prowadzi Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej z którym zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Za swoją pracę artystyczną została uhonorowana licznymi odznaczeniami. Często zapraszana jako juror konkursów chóralnych. Ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne. Współpracuje z wieloma światowej sławy instrumentalistami, wokalistami i dyrygentami, przy projektach dotyczących muzyki różnych epok.

Jest ponadto:

  • Dyrektorem Artystycznym Gliwicko-Zabrskiego Okręgu ŚZChiO
  • wiceprezesem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego, oraz Towarzystwa Przyjaciół Gliwic,
  • współorganizatorem i jurorem Festiwalu Cantate Deo i członkiem Niemieckiego Towarzystwa Muzycznego.

W katowickiej Akademii Muzycznej prowadzi m.in. zajęcia z dyrygentury chóralnej oraz zespoły wokalne Instytutu Wokalno-Aktorskiego. Od 2007 roku prowadzi również Chór Katedry Gliwickiej. W ramach tej działalności występuje również z formacją parafialnych Chórów Połączonych Diecezji, z którymi występuje m. in. na corocznym Jesiennym Festiwalu Pieśni Sakralnej oraz dając oprawę Mszy św. 11 listopada, 3 maja itp.

W latach 2012 – 2015 była kierownikiem chóru Gliwickiego Teatru Muzycznego. Od 2013 roku objęła z powodzeniem stanowisko kierownika Chóru Opery Śląskiej w Bytomiu.