Aleksander Lubina

Aleksander Lubina, germanista, tłumacz, publicysta, pisarz.

2016 – współzałożyciel Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL.

Pisarz:

Pedagog. Książki:

Germanista: rozdziały do skryptów, publikacje w czasopismach naukowych,

śpiewnik niemiecki (współautor); https://www.inbook.pl/p/s/759430/ksiazki/jezyk-niemiecki/jak-leci-spiewajaco-sing-und-sag-auf-deutsch;

https://www.youtube.com/watch?v=TCeQVHItCOs;

Publicysta: Bedrift, edunews, EID, Gazeta wyborcza, Magazyn Szkolny, Nowiny Gliwickie, Prestiż, Info Poster, Ślonsko Nacyja;

 • 1974 – zdałem egzamin dojrzałości w LO w Katowicach, w klasie polonistycznej – zdawałem język polski i historię oraz eksternistycznie język niemieckim w VIII LO
  w Katowicach, pisałem prace maturalne z historii Śląska i z przekładów literatury polskiej na język niemiecki;
 • 1978 – z wynikiem bardzo dobrym ukończyłem studia magisterskie dzienne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w zakresie filologii germańskiej specjalność nauczycielska, pisałem z historii i teorii literatury;
 • 1978 – 1984 byłem pracownikiem Zakładu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, prowadziłem zajęcia praktyczne z fonetyki i fonologii, języka pisanego, gramatyki praktycznej i konwersacje, publikowałem i mówiłem na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
  1980 – otrzymałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne;
 • 1984/85 – pracowałem w VIII LO w Katowicach;
 • 1985 – 2015 – pracowałem w gliwickich liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych;
 • 1988 – zostałem ustanowiony tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego;
 • 1992 – 1995 byłem członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców;
 • 1992-1995 – byłem doradcą metodycznym ds. nauczania języka niemieckiego
  w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach;
 • 1993 – uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka niemieckiego (z wyróżnieniem) – Międzywojewódzka Komisja do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli;
 • 1993 – otrzymałem nagrodę Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • 1995 – uczestniczyłem w cyklu kursów organizowanych przez Instytut Goethego jako Multiplikator (Teacher Trainer) – posiadam uprawnienia do prowadzenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotu – niemiecki jako język obcy – oraz takie samo świadectwo CODN;
 • 1995-2001 – byłem prezesem gliwickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego;
 • 1995 byłem współzałożycielem Reegionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego;
 • 1995 jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego byłem współzałożycielem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej;
 • 1996 – uzyskałem drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka niemieckiego (z wyróżnieniem) – Międzywojewódzka Komisja do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli – 5/II/96; 1997;
 • 1997 ukończyłem studia podyplomowe w wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na wydziale Zarządzania i Administracji jako edukator – trener – specjalista ds. kształcenia i doskonalenia dorosłych – posiadam uprawnienia do planowania, prowadzenia
  i ewaluacji kształcenie edukatorów i doskonalenia dorosłych;
 • 1997 – ukończył półtoraroczny cykl szkolenia i uzyskał certyfikat Edukatora (Ausbilder) Akademii Kształcenia Dorosłych w Lucernie – posiada uprawnienia do pracy edukatorskiej w UE i CH;
 • 1997 – uzyskałem trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka niemieckiego – Główna Komisja do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli;
 • 1997-2002 – byłem dyrektor Polskiego Instytutu Kształcenia Dorosłych i Dzieci;
 • 1998 – otrzymałem nagrodę drugiego stopnia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • 2000 – VI LO w Gliwicach zostaje szkołą dwujęzyczną; w sieci szkół niemieckiego dyplomu językowego DSD1;
 • 1999-2003 – byłem doradcą metodyczny ds. nauczania języka niemieckiego oraz nauczania regionalnego przy Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach;
 • 2001 – uzyskałem stopień nauczyciela dyplomowanego;
  2001 – nagroda pierwszego stopnia Prezydenta Miasta Gliwice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty;
 • 2001 – powołano Gimnazjum Dwujęzyczne w Gliwicach, od 2011 w sieci szkół niemieckiego dyplomu językowego DSD2;
 • 2003-2012 – byłem doradcą metodycznym ds. nauczania języków obcych, edukacji regionalnej oraz kształcenia dorosłych w Gliwickim Ośrodku Metodycznym;
  2006-2010 – byłem konsultantem w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach;
 • 2009 – otrzymałem medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • 2009 – 2015 – otrzymywałem dyplomy wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju systemu edukacji w województwie śląskim;
 • 2009 – 2012 byłem prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Institut für Entwicklungsförderung;
 • 2011 – gimnazjum nr 3 w Gliwicach w sieci szkół niemieckiego dyplomu językowego DSD2;
 • od 2001 – na liście MEN jako edukator;
 • 2001-2010 – Egzaminator maturalny z języka niemieckiego;
 • 2001-2010 – na liście ekspertów MEN;
 • Od 2015 na emeryturze.