Pejter Długosz

Pejter Długosz – urodzony w 1978 w Opolu na Górnym Śląsku i do dzisiaj walczy na tym ciężkim kawałku ziemi. Od lat zaangażowany w sprawy śląskie: w 2004 w Opolu założył stowarzyszenie Młodzież Górnośląska, którego największym sukcesem było kilkukrotne zorganizowanie Górnośląskich Dni Dziedzictwa, wspólnie dla podzielnych między dwa województwa ziem. Tworzył także pierwsze struktury Ruchu Autonomii Śląska w woj. opolskim, a w 2011 roku z grupą kilkunastu osób zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.

Od lat działa także na polu kultury śląskiej. Najpierw poprzez organizację spotkań wokół historii i literatury śląskiej oraz organizację kursów dla młodzieży (m.in. kursy skata dla młodych). Od 2007 roku prowadzi także firmę, której celem jest promocja symboliki śląskiej w przestrzeni publicznej (śląskie flagi, naklejki, koszulki). W 2012 działalność ta została poszerzona o wydawnictwo śląskie, którego najważniejszą inicjatywą się seria CANON SILESIAE, ustanowiona wspólnie z radą programową naukowców śląskich pod patronatem Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. W serii tej wydano m.in. książki Zbigniewa Kadłubka, tłumaczenia Mirka Syniawy, powieści Henryka Wańka, Evy Tvrdej i Heleny Buchner, książki historyczne (Jerzy Ciurlok i Wilhelm Gorecki oraz „Dziennik ks. Franza Pawlara” w opracowaniu Leszka Jodlińskiego). Najbardziej popularne książki wydawnictwa to seria kryminalna po śląsku, a wśród nich głównie komedie kryminalne Marcina Melona „Kōmisorz Hanusik”. Wydawnictwo nie zapomniało także o najmłodszych, wydając serię książek „Z bōmbōnym”.

Książki wydawnictwa Silesia Progress: https://www.silesiaprogress.com/pl/c/Nasze-WYDAWNICTWO/41

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz taką liczbę, by działanie było poprawne. *