Karasol. Dlaczego się kręci?

KARASOL jest klubem otwartym i niesformalizowanym. Ponieważ powstał na Górnym Śląsku, to jego zamiarem jest czerpanie z dorobku mieszkańców Górnego Śląska i pozostawienie po sobie dobrej pamięci.

KARASOL umożliwia spotkania twórcom wszelakiego rodzaju, celem nieskrępowanego dyskutowania i przedstawiania własnych utworów.

KARASOL wspiera swoich członków i sympatyków poprzez publikowanie ich utworów i poglądów.

KARASOL oczekuje otwartych rozmów i wypowiedzi na forum KARASOLa –podczas spotkań i na stronach internetowych.

KARASOLto po śląsku karuzela.

Taką nazwę dla zainicjowanego przez Gintera Pierończyka Klubu Twórców Górnośląskich przyjęli jego założyciele.

A tutaj szczegółowy Regulamin Klubu